{"results":"
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2019<\/h2>\n\t\t\t\t18 maja 2019, <\/span>\u0141\u00f3dz<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2019<\/h2>\n\t\t\t\t1 czerwca 2019, <\/span>Pozna\u0144<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2019<\/h2>\n\t\t\t\t8 czerwca 2019, <\/span>Bydgoszcz<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019<\/h2>\n\t\t\t\t15 czerwca 2019, <\/span>Rzesz\u00f3w<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019<\/h2>\n\t\t\t\t14 wrze\u015bnia 2019, <\/span>\u0141\u00f3d\u017a<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2019<\/h2>\n\t\t\t\t21 wrze\u015bnia 2019, <\/span>Warszawa<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t