{"results":"
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2016<\/h2>\n\t\t\t\t26 listopada 2016, <\/span>Gda\u0144sk<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Interny 2016<\/h2>\n\t\t\t\t3 grudnia 2016, <\/span>Katowice<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Jesienne spotkania Internistyczne POST\u0118PY W INTERNIE 2016<\/h2>\n\t\t\t\t17 grudnia 2016, <\/span>Lublin<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2017<\/h2>\n\t\t\t\t4 marca 2017, <\/span>Pozna\u0144<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2017<\/h2>\n\t\t\t\t11 marca 2017, <\/span>Wroc\u0142aw<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t

Oblicza Wsp\u00f3\u0142czesnej Pediatrii 2017<\/h2>\n\t\t\t\t11 marca 2017, <\/span>Lublin<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\tzobacz wi\u0119cej<\/a>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t