Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

Nasze projekty

Poniżej prezentujemy projekty realizowane przez firmę KIMZE:

EBI Pulmonology and Allergology 2017

Połączenie wieloletniej tradycji spotkań z cyklu Oblicza Współczensej Pulmonologii i Alergologii wraz z nowoczesnymi platformami online oraz z potrzebą zbliżenia wiedzy naukowej do codziennej praktyki klinicznej w Polsce i niepowtarzalnych praktycznych warsztatów EBI Pulmonology and Allergology.

Experience Based Idea to:

  • Warsztaty naukowe
  • Interdyscyplinarne dyskusje
  • Platforma EBI online

EBI Psychiatry Today 2017

Połączenie wieloletniej tradycji spotkań z cyklu Oblicza Współczesnej Psychiatrii wraz z nowoczesnymi platformami online oraz z potrzebą zbliżenia wiedzy naukowej do codziennej praktyki klinicznej w Polsce i niepowtarzalnych praktycznych warsztatów EBI Psychiatry Today.

Experience Based Idea to:

  • Warsztaty naukowe
  • EBI Scientific Club
  • Platforma EBI online

Pharma Rules Insider 2017

W 2017 odbył się III już Kongres Pharma Rules Insider Compliance & Transparency & Enviromental Changes Adaptation. W tym roku w ramach Kongresu poruszyliśmy tematy z zakresu europejskich i polskich regulacji na styku branży medycznej i środowiska lekarskiego, zagadnienia współfinansowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Powikłania Cukrzycy - Stopa cukrzycowa od teorii do praktyki

W dniach 24-25 marca 2017, w Sopocie odbył się Kongres 'Powikłania cukrzycy - stopa cukrzycowa od teorii do praktyki', pod kierownictwem naukowym Pani Docent Anny Korzon-Burakowskiej. Patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Polskie Towarzystwo Podologiczne, Sekcja Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję w 2018 roku!

Pharma Rules Insider 2016

W dniu 28 kwietnia w Warszawie odbył się Kongres Pharma Rules Insider Compliance&Transparency. Kongres stanowił platformę bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń, rewizji zmieniających się wytycznych i regulacji prawnych. Po raz kolejny Kongres, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz pozytywnymi ocenami. 

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej 2016

W dniach 15-16 kwietnia 2016 roku w Łodzi po raz drugi odbył się II, tym razem Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod patronatem prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego, dr n. prawn. Krzysztofa Eichsteadta oraz Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). W Kongresie uczestniczyło ponad 500 osób w tym m.in lekarze psychiatrzy, sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci. 

Powikłania Cukrzycy - Nowości i Postępy w Leczeniu Stopu Cukrzycowej

W dniach 8-9 kwietnia 2016 odbył się Kongres 'Powikłania Cukrzycy - Nowości i Postępy w Leczeniu Stopu Cukrzycowej' pod patronatem Sekcji Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kierownikiem naukowym Kongresu była Pani dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska. W Hotelu Haffner zebrało się ponad 200 osób w tym m.in lekarze specjaliści, podolodzy, pielęgniarki. W roku 2017 zapraszamy na kolejną edycję Kongresu!

Zastosowanie długodziałających, iniekcyjnych leków przeciwpsychotycznych 2015

W dniach 6-7 marca w Warszawie odbylł się I Międzynarodowy Kongres LAI pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bartosza Łozy. W całości poświęcony był wykorzystaniu długodziałających leków przeciwpsychotycznych w farmakoterapii schizofrenii, skierowany do pacjentów i  lekarzy specjalistów. 

Kongres Psychiatrii Sądowej 2015

W dniach 17-18 kwietnia w Łodzi odbył się I Kongres Psychiatrii Sądowej, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego. Celem spotkania było stworzenie wspólnej płaszczyzny dla wymiany doświadczeń wśród psychiatrów, psychologów, seksuologów, sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także duchownych. Spotkanie spotkało się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem. 

 

 

Pharma Rules Insider 2014

I Konferencja branżowa Pharma Rules Insider: Compliance Today 2014 poświęcona była  standardom etycznym na polskim i światowym rynku farmaceutycznym. To wyjątkowe spotkanie środowiska managerów farmaceutycznego, lekarskiego i przedstawicieli prawodawców w jednym miejscu pozwoliło każdemu uczestnikowi na spojrzenie na zagadnienie Compliance z szerszej perspektywy.

 

 

 

Interwencje Endowaskularne 2011 - 2013

Specjalistyczny cykl warsztatów skierowany do lekarzy specjalistów kardiologów, kardiologów interwencyjnych, radiologów interwencyjnych i chirurgów naczyniowych. Spotkania odbyły się pod kierownictwem Prof. dr hab. Olgierda Rowińskiego, Prof. dr hab. Jerzego Waleckiego, Prof. dr hab. Piotra Andziaka, Prof. dr hab. Adam Witkowski, Prof. dr hab. Robert Gil. (ustaw alfabetycznie nazwiska) .Spotkania prowadzone były w konwencji interaktywnej i służyły wymianie doświadczeń między poszczególnymi specjalnościami. Zgromadziły dużą liczbę specjalistów. 

Padaczka Ogniskowa 2013

W roku 2013 odbył się cykl warsztatów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Egiptologii. Warsztaty prowadzili wybitni specjaliści pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. med. Joanny Jędrzejczak.

 

Alzheimer – świat naszych bliskich

Warsztaty skierowane do opiekunów chorych na chorobe Alzheimera. Praktyczne spotkania, pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego  poprowadził Prof. dr hab. med. Tomasz Sobów oraz Dr n. med. Sławomir Murawiec. 

 

Choroby reumatyczne 2012

W roku 2012 odbywały się warsztaty 'Choroby reumatyczne. Co lekarz praktyk powinien wiedzieć' pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Eugeniusza J. Kucharza. Warsztaty oprócz części merytorycznych, zawierały także praktyczne elementy, przydatne w codziennej praktyce lekarskiej.

 

Diagnostyka i Terapia Osteoporozy 2011

Warsztaty specjalistyczne poświęcone kompleksowemu ujęciu tematu osteoporozy, odbyły się w miesiącach marzec - grudzień 2011 pod kierownictwem Prof. dr hab. Romana Lorenca.  Zgromadziły dużą liczbę specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. Warsztaty składały się z części wykładowej, która  w sposób wyczerpujący omawiała najnowsze zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego osteoporozy oraz z części warsztatowej, podczas której zostały pokazane ciekawe przypadki pacjentów oraz rozwiązania terapeutyczne. 

Szkoła Spirometrii 2011

Założeniem szkolenia, było ujednolicenie zasad interpretacji wyników badań spirometrycznych. Cykl warsztatów prowadzony pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Pawła Śliwińskiego,  skierowany był do lekarzy praktyków i odbywał się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Zajęcia prowadziły kluczowe Kliniki Chorób Płuc w Polsce.  

Nowości Wakcynologii 2011

Cykl warsztatów dla pielęgniarek szczepiących przeprowadzony został przez pana Dr n.med. Pawła Grzesiowskiego, przy współpracy m.in. z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych, Porozumieniem Zielonogórskim, Instytutem Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz Narodowym Instytutem Leków.