Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

Kongres Psychiaria Nieoczywista 2018


 Warto wziąć udział w Kongresie:

 

  • Kongres skierowany jest do lekarzy praktyków rożnych specjalizacji: psychiatrów, kardiologów, urologów, gastrologów, anestezjologów, i innych., którzy w swojej codziennej pracy stykają się z zagadnieniami i trudnościami związanymi ze sferą psychiczną swoich pacjentów.
  • Formuła Kongresu jest bardzo praktyczna, oparta o przypadki z gabinetów i bogatej praktyki klinicznej zaproszonych wykładowców.
  • Gwarantujemy praktyczne, wielowątkowe podejście do prezentowanych zagadnień z dziedziny psychiatrii, kardiologii, urologii, bólu, gastrologii, ginekologii i innych. Sesje prowadzą wspólnie specjaliści z powyższych dziedzin medycyny   dzieląc się swoimi doświadczeniami, problemami i trudnościami w leczeniu chorych "nieoczywistych" - chorych u których zaburzenia psychiczne współistnieją z chorobami somatycznymi.   ?
  • Gwarantujemy interdyscyplinarne dyskusje, szukanie rozwiązań w konkretnych jednostkach klinicznych, bardzo przydatne  ?
  • W ramach sesji "Trudnych przypadków" omówione zostaną przypadki kliniczne z pogranicza psychiatrii, które stanowić będą doskonały materiał do dyskusji i nauki dla innych uczestników Kongresu.?
  • Zapraszamy także do spotkań z ekspertami w ramach "Gorących Stolików", stanowisk, przy których będą czekali na Państwa eksperci, z którymi można będzie przedyskutować swoje przypadki i doświadczenia kliniczne.  
 

Komitet Naukowy

dr hab. n. med. Artur Antoniewicz
prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
dr hab. n. med. Hanna Karakuła
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
prof. dr hab. n. med. Marta Makara
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
dr n. med. Sławomir Murawiec
dr n. med. Iwona Nawara
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
dr hab. n. med. Dominik Strzelecki
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
lek. med. Krystyna Zdziechowska

Informacje dodatkowe

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.05.2018 r.

 

Opłata rejestracyjna na Kongres Psychiatria Nieoczywista zawiera:
- udział w sesjach naukowych,
- materiały kongresowe,
- wyżywienie zgodnie z programem,
- identyfikator,
- certyfikat uczestnictwa.


Opłata za udział w obu dniach Kongresu wynosi:
- 700 zł brutto (lekarz)
- 550 zł brutto (psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka, student)

 

W celu potwierdzenia rejestracji na kongres nalezy uiścić opłatę zjazdową na konto KIMZE Sp. z o.o.: 

 

36 1140 2017 00004802 1297 6174

 

W celu otrzymania faktury VAT należy przesłać dane do faktury na adres emai: kongres@kpn.edu.pl

 

 

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Galeria zdjęć