Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

VII Konferencja Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności

Komitet Naukowy

Zaproszeni wykładowcy:
Prof. dr hab. Ewa Bernatowska
Dr med. Stefan Borte
Dr med. Nel Dąbrowska - Leonik
Dr med. Maciej Dądalski
Prof. dr hab. med. Bożena Dembowska - Bagińska
Dr med. Katarzyna Durda
Prof. dr hab. med. Maria Giżewska
Dr hab. med. Katarzyna Grzela
Prof. dr hab. med. Ewa Jabłońska
Prof. dr hab. med. Karina Jahnz - Różyk
Dr hab. med. Sylwia Kołtan
Dr med. Mariusz Ołtarzewski

Dr med. Iwona Ostrowska
Dr n. med. Małgorzata Pac
Prof. dr hab. med. Barbara Pietrucha
Prof. dr hab. med. Maciej Siedlar
Prof. dr hab. med. Jacek Witkowski

Informacje dodatkowe

Termin przyjmowania zgłoszeń do 27 listopada 2019 r. 

 

Oplata za udział w VII Konferencji Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności wynosi 490 zł.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

- udział w sesjach naukowych,

- materiały kongresowe,

- wstęp na teren wystawy firm,

- catering w trakcie kongresu,

- identyfikator

- certyfikat uczestnictwa.

 

W celu potwierdzenia rejestracji na kongres nalezy uiścić opłatę zjazdową na konto KIMZE Sp. z o.o. : 

 

81 1750 0009 0000 0000 4110 2969

 

Aby uzyskać FV VAT należy przesłać dane do faktury na adres emai: magdalena.bera@kimzegroup.com wpisując w tytule imię i nazwisko osoby zarejestrowanej.

 

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

 

Galeria zdjęć