Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

III Konferencja Rzadkie Choroby Immunologiczne Odmiana Przez Przypadki


Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do udziału w trzeciej edycji konferencji Rzadkie Choroby Immunologiczne - odmiana przez przypadki" organizowanej pod patronatem honorowym Kliniki Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum im. Prof. Andrzeja Szczeklika i Poradni Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na konferencję zapraszamy Państwa w dniach 28-29 lutego 2020 r. do Krakowa, kiedy to obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich.

Tematyka konferencji cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród immunologów klinicznych, ale też wśród specjalistów innych dziedzin z uwagi na interdyscyplinarny charakter poruszanych

zagadnień. Jej głównym założeniem jest podjęcie debaty, wymiana doświadczeń klinicznych dotyczących tej dziedziny oraz nawiązania wsółpracy między różnymi ośrodkami naukowymi, zarówno tymi dla dorosłych jak i dla dzieci. W trakcie konferencji będzie również poruszany problem wtórnych niedoborów odporności, będących powikłaniem leczenia biologicznego i immunosupresyjnego.

Jednocześnie przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na utworzony przez nas POLVAS (Polski Rejestr Zapaleń Naczyń) -jedyny, ogólnopolski rejestr zapaleń naczyń działający od 2016r. W tworzeniu rejestru bierze udział konsorcjum 14 ośrodków (z UJ CM jako Liderem) w Polsce, które aktywnie współpracuje z Europejskim Towarzystwem Zapaleń Naczyń (EUVAS), który dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z dziesięciu polskich ośrodków klinicznych działa od 2017 r. Podjęliśmy też starania, aby stworzyć Polski Rejestr Pierwotnych Niedoborów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu.

Kierownik Naukowy Konferencji

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

Komitet Naukowy

·  Dr n. med. Bogdan Batko

·  Dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha

·  Dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora

·  Dr n. med. Robert Bonek

·  Dr hab. med. Barbara Bułło-Piontecka 

·  Dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

·  Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan 

·  Lek. med. Michał Komorniczak

·  Dr n. med. Hanna Ługowska-Umer

·  Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

·  Dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

·  Dr hab. n. med. Bożena Mikołuć

·  Dr n. med. Marcin Mikoś

·  Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

·  Dr n. med. Agnieszka Padjas

·  Dr n. med. Maciej Pastuszczak

·  Prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska

·  Dr n. med. Joanna Przeździecka–Dołyk

·  Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

·  Dr n. med. Anna Szaflarska

·  Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar

·  Dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

·  Dr n. med. Krzysztof Wójcik

Informacje dodatkowe

Rejestracja

Termin przyjmowania zgłoszeń do 28 lutego 2020 r. 

Opłaty za udział w III Konferencji Rzadkie Choroby Immunologiczne - Odmiana przez Przypadki 

 Zgłoszenia do 31.12.2019 - 490 zł
 Zgłoszenia po  1.01.2020 - 590 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

- udział w sesjach naukowych,

- materiały kongresowe,

- wstęp na teren wystawy firm,

- identyfikator

- certyfikat uczestnictwa

- poczęstunek w trakcie przerw kawowych,

- lunch w obydwóch dniach konferncji

- kolację w pierwszym dniu konferencji


W celu potwierdzenia rejestracji na kongres należy uiścić opłatę zjazdową na konto KIMZE Sp. z o.o. : 

81 1750 0009 0000 0000 4110 2969

W celu otrzymania faktury VAT należy przesłać dane do faktury 

na adres email:

kimze@kimzegroup.com 

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Galeria zdjęć